Privacy Statement


De website www.cair.nl registreert de gegevens die worden verstrekt door zorgaanbieders in een online profiel. Gegevens van zorgbehoevenden worden niet geregistreerd, alleen gedeeld met geselecteerde zorgverleners. Vertrouwen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is voor Cair.nl belangrijk. We gaan uiterst zorgvuldig om met ingevoerd data en nemen de wet- en regelgeving aan zoals deze is opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Gegevensverwerking

De verstrekte gegevens worden door Cair.nl gebruikt om zo goed mogelijk zorgbehoevende en zorgaanbieder bij elkaar te brengen.

 

Bezoekersgegevens

Via de website worden bezoekersgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres, datum en tijd. Deze data wordt gebruikers de ervaring van de website te optimaliseren. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Cair.nl maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van de website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Cair.nl ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de Cair.nl aanpassingen maken op haar website en of service.

 

Persoonsgegevens en je profiel

Persoonlijke gegevens van zorgverleners zoals achternaam, postcode en emailadres worden nooit publiekelijk getoond. Wanneer je als zorgbehoevende contact wil opnemen met een zorgverlener ga je door het invullen van het contactformulier akkoord met het delen van jouw naam, zorgvraag, telefoonnummer en emailadres aan de gekozen zorgverlener.

 

Aanpassen privacy statement

De gepubliceerde informatie op de website is aan wijzigingen onderhevig. Cair.nl kan op eigen initiatief en zonder aankondiging de desbetreffende informatie aanvullen en of verwijderen.

 

Copyright

Zonder schriftelijke toestemming van Cair.nl is het niet toegestaan deze site, of onderdelen van deze site te kopiƫren.